cementstof voorkomen gezondheid

Cementstof voorkomen

Bij het werken met cement dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om aanraking met cementstof tegen te gaan. Het dragen van beschermende kleding, handschoenen of beschermbril is doorgaans voldoende om bescherming te bieden tijdens het verwerken van cement, maar wat daarna?

Wat is cementstof?

cement en cementstofFeitelijk is cementstof het stof wat van cement af komt of veroorzaakt. Na verloop van tijd zal cement namelijk fijne deeltjes gaan loslaten. Dit wordt ook wel cementstof genoemd. Deze kleine deeltjes zijn schadelijk voor bijvoorbeeld apparaten maar belangrijker, schadelijk voor de gezondheid. Dit kan variëren van lichte huidirritatie tot onherstelbaar oogletsel en longziektes.

Cementstof en gezondheid

Wat voor gezondheidsschade kan er precies veroorzaakt worden?

Inademing: Door het gedurende een langere periode regelmatig inademen van grote hoeveelheden stof van cement, wordt het risico voor het ontstaan van longziektes vergroot.

Ogen: Wanneer cement (droog of nat) in de ogen komt kan dit ernstig en mogelijk onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

Huid: Wanneer cement (of betonspecie) in contact met de vochtige huid (bijvoorbeeld door transpiratie of hoge luchtvochtigheid) komt, kan na langdurige blootstelling irritatie aan de huid worden veroorzaken.
Er kan bij langdurig huidcontact zelfs ernstige huidbeschadigingen worden veroorzaakt doordat wonden ontstaan zonder pijnwaarneming, bijvoorbeeld wanneer men (met of zonder kleding) in betonspecie knielt. Door herhaaldelijk contact met de huid kan bovendien Dermatitis worden veroorzaakt.

cementstof voorkomen beton verwerken
cementstof veroorzaakt door het verwerken van beton

Voorzorgsmaatregel bij het werken met cementstof

Om bovenstaande gezondsheidsrisico’s te voorkomen is het raadzaam de volgende beschermaterialen te gebruiken:

 • Inademing: gebruik bij blootstelling aan stof boven de blootstellingsgrens een adembeschermingsmasker (klasse P2).
 • Ogen: gebruik bij het werken met droog of nat cement een goedgekeurde (stof)bril (volgens EN 166).
 • Huid: gebruik bij langdurig contact met nat cement alkalibestendige handschoenen van binnen gevoerd met katoen, laarzen en nauwsluitende kleding. Bij het storten van betonvloeren of het aanleggen van cementdekvloeren, is een waterdichte broek of kniebescherming noodzakelijk.

Cementstof makkelijk voorkomen

Bij het verwerken van cement kan al voorkomen worden dat het beton ooit cementstof zal gaan veroorzaken. Dit kan door bij de aanmaak van cement gebruik te maken van een speciale watervervanger. Deze Hydramix wordt simpelweg gebruikt als vervanger voor water toegepast. Beton wat op deze wijze behandeld is kan nooit meer cementstof afgeven.

Naast het voorkomen van het stof heeft deze behandeling nog meer voordelen, deze staan hieronder beschreven.

Bijkomende voordelen bij het gebruik van Hydramix

 • Beton wordt permanent en 100% waterdicht.
 • Het storten van het cement zal een gelijkmatige oppervlakte geven.
 • Droogtijd van het cement wordt met 30% verkort.
 • Voorkomt het ontstaan van barsten en scheuren.
 • Neutraliseert zuren en oliën / vetten.
 • Voorkomt het indringen van zuren en oliën / vetten.
 • Dampdoorlaatbaarheid: zorgt dat het beton kan blijven ademen.
 • Beschermt de wapening van beton en voorkomt zo betonrot.